Қабылдауға жазылу:
+7 (7172) 62-11-00,
+7 701 062-11-00 (WhatsApp)
       


ҰЛТТЫҚ НЕЙРОХИРУРГИЯ ОРТАЛЫҒЫ

Прочие

01.12.2021 жылғы жағдай бойынша өзекті


Көрсетілетін қызметтер  Өлшем бірлігі Көрсетілетін қызметтер 
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға  Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға
Пациенттің Нұр-Сұлтан  қаласы шегіндегі медициналық мекемеде орналасқан жері бойынша МҒД  дәрігерінің көшпелі консультациялық медициналық көмек көрсетуі көрсетілетін қызмет 11 000 12 100
Пациенттің Нұр-Сұлтан  қаласы шегіндегі медициналық мекемеде орналасқан жері бойынша МҒК дәрігерінің (PhD докторы) көшпелі консультациялық медициналық көмек көрсетуі көрсетілетін қызмет 10 000 11 000
Нұр-Сұлтан қаласының шегінде медициналық мекемеде пациенттің орналасқан жері бойынша жоғары санатты дәрігердің көшпелі консультациялық медициналық көмек көрсетуі көрсетілетін қызмет 9 000 9 900
Нұр-Сұлтан қаласының шегінде медициналық мекемеде пациенттің орналасқан жері бойынша бірінші санатты дәрігердің көшпелі консультациялық медициналық көмек көрсетуі көрсетілетін қызмет 8 000 8 800
Нұр-Сұлтан қаласының шегінде медициналық мекемеде пациенттің орналасқан жері бойынша екінші санатты дәрігердің көшпелі консультациялық медициналық көмек көрсетуі көрсетілетін қызмет 7 000 7 700
Нұр-Сұлтан қаласының шегінде медициналық мекемеде пациенттің орналасқан жері бойынша  санаты жоқ дәрігердің көшпелі консультациялық медициналық көмек көрсетуі көрсетілетін қызмет 6 000 6 600
Нұр-Сұлтан қаласы шегінде пациенттің орналасқан жері бойынша (үйде) дәрігердің көшпелі консультациялық медициналық көмек көрсетуі көрсетілетін қызмет 10 000 11 000
Пациенттің орналасқан жері бойынша операциялық араласу жүргізу сағат 88 000 96 800
Пациентпен еріп жүру (1 дәрігер, көлік шығындарын есептемегенде) сағат 27 200 29 900
Пациенттің Нұр-Сұлтан қаласынан тыс жерде орналасқан жері бойынша көшпелі консультациялық медициналық көмек көрсету сағат 43 000 47 300
Арендт бойынша вентрикулодренажын салу көрсетілетін қызмет 42 500 46 800
Субапоневротикалық гематоманың пункциясы көрсетілетін қызмет 42 500 46 800
Қарыншалық жүйенің пункциясыкөрсетілетін қызмет 42 500 46 800
Шунттаушы жүйе сорғысының пункциясы көрсетілетін қызмет
42 500 46 800
Оммайя резервуарының пункциясы көрсетілетін қызмет
42 500 46 800

Көрсетілетін қызметтер  Өлшем бірлігі Көрсетілетін қызметтер 
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға  Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға
Автокөлікпен науқастарды медперсоналсыз тасымалдау көрсетілетін қызмет 4 500 5 000
Санитариялық авиациямен пациенттерді тасымалдау бойынша көліктік қызметтер көрсетілетін қызмет Республикалық санитарлық авиация орталығы
Зерттеу нәтижелерін электрондық тасымалдағышта (CD-Диск) қайта жазу көрсетілетін қызмет 600 700
Кірленген  кірлерді жуу көрсетілетін қызмет 600 700
Қатты ластанған кірлерді  жуу көрсетілетін қызмет 800 900
Нөмір жетонын қалпына келтіру 1 нөмірлі жетон 500 500
RAID Card қалпына келтіру "Қалың" прокси картасы EM Marine 1 карта 500 500
Арқа бұлшықеттерін нығайтуға арналған жаттығулар кешені CD дискісіне жазу диск 3 000 3 000
КТ және МРТ зерттеулерінің, рентген-пленкаға рентгенографияның нәтижелерін қайта жазу көрсетілетін қызмет 1 500 1 700

Көрсетілетін қызметтер  Өлшем бірлігі Көрсетілетін қызметтер 
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға  Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға
(HCV растаушы) - С гепатиті вирусына антиденелерді анықтау (растаушы тест) көрсетілетін қызмет 2 400 2 640
a-HEV Ig G көрсетілетін қызмет 2 400 2 640
a-HEV IgM көрсетілетін қызмет 2 400 2 640
Candida albicans Ig G көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Candida albicans Ig M көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
CrossLaps (диагностика остеопороза) көрсетілетін қызмет 2 300 2 530
ECP на анализаторе (эозинофильный катионный протеин) көрсетілетін қызмет 4 600 5 060
HBsAg вирусного гепатита Вкөрсетілетін қызмет 1 700 1 870
HBsAg подтверждающий тест методом иммунохемилюминисценции көрсетілетін қызмет 3 300 3 630
HCV Ig M көрсетілетін қызмет 2 400 2 640
HDV total-антителакөрсетілетін қызмет 2 200 2 420
Агрегация тромбоцитов көрсетілетін қызмет 800 880
Аллерго тест (Рhadiaтор) на анализаторе, скрининговая панель пищевых аллергенов көрсетілетін қызмет 4 600 5 060
Аллерго тест (Рhadiaтор) на анализаторе, скрининговая панель респираторных аллергенов көрсетілетін қызмет 4 600 5 060
Аллерго тест на анализаторе "Phadia 100" (исследование одного аллергена, специфический иммунноглобул көрсетілетін қызмет 4 600 5 060
Альдостерон көрсетілетін қызмет 3 600 3 960
анализ крови на ВИЧ көрсетілетін қызмет 1 800 1 980
Анализ мочи на суточную протеинурию көрсетілетін қызмет 600 660
Анализ мочи по Зимницкому көрсетілетін қызмет 800 880
Анализ мочи по Нечипоренко көрсетілетін қызмет 700 770
Анализ на газовый состав и электролиты на анализаторе көрсетілетін қызмет 5 000 5 500
Анализ чувствительности микроорганизмов к дезинфектантам көрсетілетін қызмет 1 600 1 760
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела класса IgG (ANCA screen) методом ИФА көрсетілетін қызмет 4 100 4 510
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) көрсетілетін қызмет 4 400 4 840
Антитела гладким мышцам (АГМА) көрсетілетін қызмет 4 600 5 060
Антитела к B2-гликопротеину 1 (screen) көрсетілетін қызмет 3 300 3 630
Антитела к gp210-антигену көрсетілетін қызмет 3 900 4 290
Антитела к MCV көрсетілетін қызмет 4 600 5 060
Антитела к Saccharomyces cerevisiae, IgA (ASCA, IgA)көрсетілетін қызмет 3 300 3 630
Антитела к Saccharomyces cerevisiae, IgG (ASCA, IgG) көрсетілетін қызмет 3 400 3 740
Антитела к Sp100-антигену көрсетілетін қызмет 3 900 4 290
Антитела к SS-A көрсетілетін қызмет 3 300 3 630
Антитела к SS-B көрсетілетін қызмет 3 300 3 630
Антитела к базальной мембране клубочков GBM көрсетілетін қызмет 3 800 4 180
Антитела к внутреннему фактору көрсетілетін қызмет 3 600 3 960
Антитела к гистонам көрсетілетін қызмет 4 100 4 510
Антитела к миелопероксидазе көрсетілетін қызмет 3 300 3 630
Антитела к микросомам печени и почек ( Anti-LKM-1 ) көрсетілетін қызмет 3 900 4 290
Антитела к микросомам печени-почек (анти-LKM) көрсетілетін қызмет 4 600 5 060
Антитела к митохондриям (АМА) көрсетілетін қызмет 4 600 5 060
Антитела к париетальным клеткам желудка (АПКЖ) көрсетілетін қызмет 4 600 5 060
Антитела к протеиназе 3 (высокочувствительный тест) көрсетілетін қызмет 3 300 3 630
Антитела к растворимому антигену печени (Anti-SLA) көрсетілетін қызмет 3 900 4 290
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (цАНЦА/пАНЦА) класса IgG көрсетілетін қызмет 11 200 12 320
Антитела класса IgG к антигенам кожи (ASAкөрсетілетін қызмет 9 100 10 010
Аппаратное размораживание замороженных компонентов крови на аппарате "Sahara" көрсетілетін қызмет 800 880
Аппаратное согревание компонентов крови перед трансфузией на аппарате "Sahara" көрсетілетін қызмет 500 550
Аутоимунные антитела СТD көрсетілетін қызмет 4 600 5 060
Бактериологическое исследование биоматериала на сальмонеллезную гемокультуру көрсетілетін қызмет 5 700 6 270
Бактериологическое исследование грудного молока (одна молочная железа) көрсетілетін қызмет 6 100 6 710
Бактериологическое исследование зева көрсетілетін қызмет 6 100 6 710
Бактериологическое исследование ликвора көрсетілетін қызмет 6 100 6 710
Бактериологическое исследование отделяемого из уха көрсетілетін қызмет 6 100 6 710
Бактериологическое исследование отделяемого носа көрсетілетін қызмет 6 100 6 710
Бактериологическое исследование отделяемого раны, дренажей, экссудатов и др. көрсетілетін қызмет 6 100 6 710
Бактериологическое исследование аутопсийного материала на анализаторе көрсетілетін қызмет 4 100 4 510
Бактериологическое исследование биологического материала на пищевые токсикоинфекции ручным методом ( көрсетілетін қызмет 5 800 6 380
Бактериологическое исследование биоматериала на коклюш и паракоклюш көрсетілетін қызмет 4 600 5 060
Бактериологическое исследование биоматериала на МRSA көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Бактериологическое исследование биоматериала на мультирезистентные грамотрицательные бактерии (3MRGN көрсетілетін қызмет 2 600 2 860
Бактериологическое исследование воздуха помещений на ОМЧ, грибы (1 помещен көрсетілетін қызмет 1 400 1 540
Бактериологическое исследование желчи көрсетілетін қызмет 6 100 6 710
Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз ручным методом көрсетілетін қызмет 6 200 6 820
Бактериологическое исследование катетеров, трахеостом и др. көрсетілетін қызмет 5 100 5 610
Бактериологическое исследование крови на стерильность көрсетілетін қызмет 900 6 490
Бактериологическое исследование лекарственных форм на стерильность (1 исследование) көрсетілетін қызмет 300 330
Бактериологическое исследование ликвора на менингококк көрсетілетін қызмет 4 100 4 510
Бактериологическое исследование ликвора на стерильность көрсетілетін қызмет 5 700 6 270
Бактериологическое исследование мокроты, бронхосмыва көрсетілетін қызмет 6 100 6 710
Бактериологическое исследование мочи көрсетілетін қызмет 6 100 6 710
Бактериологическое исследование на иерсиниозкөрсетілетін қызмет 3 800 4 180
Бактериологическое исследование на ванкомицинрезистентный энтерококк (VRE) көрсетілетін қызмет 1 700 1 870
Бактериологическое исследование на патогенный стафилококк көрсетілетін қызмет 3 400 3 740
Бактериологическое исследование на сальмонеллы (испражнения, моча, кровь, желчь) с идентификацией во көрсетілетін қызмет 2 900 3 190
Бактериологическое исследование на стрептококк группы В (Str.agalactiae) көрсетілетін қызмет 1 800 1 980
Бактериологическое исследование на холеру материала от людей көрсетілетін қызмет 1 900 2 090
Бактериологическое исследование не биологического материала на наличие микрофлоры көрсетілетін қызмет 3 000 3 300
Бактериологическое исследование носоглоточной слизи на менингококк көрсетілетін қызмет 4 100 4 510
Бактериологическое исследование отделяемого глаз көрсетілетін қызмет 6 100 6 710
Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию на анализаторе көрсетілетін қызмет 2 700 2 970
Бактериологическое исследование отделяемого половых органов көрсетілетін қызмет 6 100 6 710
Бактериологическое исследование отделяемого половых органов по методу Genital SYSTEM көрсетілетін қызмет 10 100 11 110
Бактериологическое исследование промывных водкөрсетілетін қызмет 6 100 6 710
Бактериологическое исследование смывов на БКГП (1 смыв) көрсетілетін қызмет 200 220
Бактериологическое исследование смывов на патогенную, услугаугаовно-патогенную флору, патогенный стафилококк (1 смыв) көрсетілетін қызмет 300 330
Бактериологическое исследование фекалий на патогенную ( сальмонеллы, шигелы, энтеропатагенные эшерихии), услугаугаовно-патогенную кишечную микрофлору көрсетілетін қызмет 5 000 5 500
Бактериологическое исследование шовного, перевязочного материала, инструментария, рук на стерильност көрсетілетін қызмет 300 330
Биологическая индикация по хромосомным аберрациям көрсетілетін қызмет 9 100 10 010
Взятие крови на лабораторные исследования көрсетілетін қызмет 400 440
Взятие мазка на бактериологический анализ көрсетілетін қызмет 900 990
Взятие мазков-отпечатков из раны на цитологические исследования көрсетілетін қызмет 1 200 1 320
Вирус простого герпеса IgG көрсетілетін қызмет 1 400 1 540
Выделение ДНК из биологического материала молекулярно-генетический методом көрсетілетін қызмет 11 500 12 650
Гемостазиограмма (протромбированное время, АЧТВ, фибриноген) көрсетілетін қызмет 3 100 3 410
Гемохроматоз көрсетілетін қызмет 23 800 26 180
Ген ингибитора активатора плазминогена көрсетілетін қызмет 7 700 8 470
Ген проконвертина – F7 көрсетілетін қызмет 7 700 8 470
Ген тромбоцитраного интегрина ITG A2 көрсетілетін қызмет 7 700 8 470
Ген тромбоцитраного интегрина ITG B3 көрсетілетін қызмет 7 700 8 470
Ген фибриногена – FBG көрсетілетін қызмет 7 700 8 470
Ген фибринстабилизирующего фактора – F13 көрсетілетін қызмет 7 700 8 470
Глиадин IgA (новые технологии 2014) көрсетілетін қызмет 4 100 4 510
Глиадин IgG (новые технологии 2014) көрсетілетін қызмет 4 100 4 510
Диагностика болезни Коновалова-Вильсона көрсетілетін қызмет 23 700 26 070
Диагностика наследственной моторно-сенсорной нейропатии типа I (болезнь Шарко-Мари) көрсетілетін қызмет 12 100 13 310
Диагностика нейросенсорной несиндромальной тугоухости көрсетілетін қызмет 12 100 13 310
Диагностика орфанных заболеваний в крови флуориметрическим методом көрсетілетін қызмет 75 300 82 830
Диагностика синдрома Жильбера көрсетілетін қызмет 31 400 34 540
Диагностика хронической сердечной недостаточности pro-BNP (натрийуретические пептиды) в сыворотке кр көрсетілетін қызмет 7 500 8 250
Идентификация антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса в ID -картах LISS-COOMBS или ID-кар көрсетілетін қызмет 5 800 6 380
Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом көрсетілетін қызмет 300 330
Иммуноблот антинуклеарных антител класса IgG (dcDNA,нуклеосомам, рибосомам, гистонам,центромерам, Sm көрсетілетін қызмет 28 900 31 790
Иммунодот к антигенам класса IgG аутоиммунных заболеваний печени (AMA-М2,LKM1, LC1, SLA, F-актин, gp көрсетілетін қызмет 26 200 28 820
Иммунофенотипирование (линейная принадлежность) көрсетілетін қызмет 39 500 43 450
Иммунофенотипирование (панель для миеломной болезни) көрсетілетін қызмет 7 900 8 690
Иммунофенотипирование (панель для ПНГ - пароксизмальная ночная гемоглобинурия) көрсетілетін қызмет 9 000 9 900
Иммунофенотипирование HLA B27 в крови методом проточной цитофлуориметрии көрсетілетін қызмет 10 700 11 770
Иммунофенотипирование минимальной остаточной (резидуальной) болезни көрсетілетін қызмет 39 100 43 010
Иммунофенотипирование на проточном цитофлоуриметре (иммунный статус) көрсетілетін қызмет 23 900 26 290
Иммунофенотипирование на проточном цитофлоуриметре (панель для острых лейкозов) көрсетілетін қызмет 63 600 69 960
Иммунофенотипирование на проточном цитофлоуриметре (панель для хронических лейкозов) көрсетілетін қызмет 45 000 49 500
Иммунофенотипирование на проточном цитофлоуриметре (с использованием 1 кластера дифференцировки) көрсетілетін қызмет 5 000 5 500
Иммунофенотипирование оценка завершенности фагоцитоза "Бурса тест" көрсетілетін қызмет 7 900 8 690
Иммунофенотипирование: фагоцитоз (моноцитарный и гранулоцитарный) көрсетілетін қызмет 7 900 8 690
Иммунофиксация белков крови көрсетілетін қызмет 13 500 14 850
Интерлейкин-6 көрсетілетін қызмет 1 300 1 430
Интерлейкин-8 көрсетілетін қызмет 2 300 2 530
Исследование выпотной жидкости, экссудатов и транссудатов көрсетілетін қызмет 1 300 1 430
Исследование дуоденального содержимого фракционно ручным методом көрсетілетін қызмет 2 200 2 420
Исследование кала (Копрограмма) общеклиническое ручным методом көрсетілетін қызмет 700 770
Исследование мокроты общеклиническое көрсетілетін қызмет 700 770
Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) на анализаторе көрсетілетін қызмет 900 990
Исследование на грибы рода кандида ( 4 вида) (с антибиотикочувств.) көрсетілетін қызмет 3 000 3 300
Исследование на грибы рода кандида ( более 30 видов) көрсетілетін қызмет 5 600 6 160
Исследование секрета простаты общеклиническое ручным методом көрсетілетін қызмет 600 660
Исследование семенной жидкости общеклиническое (исследование спермы) на анализаторе көрсетілетін қызмет 1 700 1 870
Исследования полимофизма генов AGT1 көрсетілетін қызмет 7 900 8 690
Исследования полимофизма генов AGT2 көрсетілетін қызмет 7 900 8 690
Исследования полимофизма генов Enos көрсетілетін қызмет 7 900 8 690
Исследования полимофизма генов F2 көрсетілетін қызмет 7 900 8 690
Исследования полимофизма генов F5 көрсетілетін қызмет 7 900 8 690
Исследования полимофизма генов MTHFR1 көрсетілетін қызмет 7 900 8 690
Исследования полимофизма генов MTHFR2 көрсетілетін қызмет 7 900 8 690
Исследования полимофизма генов MTR көрсетілетін қызмет 7 900 8 690
Исследования полимофизма генов MTRR көрсетілетін қызмет 7 900 8 690
Кальпротектин көрсетілетін қызмет 8 600 9 460
Капилляроскопия көрсетілетін қызмет 1 700 1 870
Кариологическое исследование ворсин плаценты (плацентоцентез) көрсетілетін қызмет 13 500 14 850
Кариологическое исследование клеток костного мозга көрсетілетін қызмет 21 400 23 540
Кариологическое исследование ворсин хориона (биопсия хориона) көрсетілетін қызмет 13 500 14 850
Кариологическое исследование лимфоцитов периферической крови көрсетілетін қызмет 11 200 12 320
Кариологическое исследование лимфоцитов пуповинной крови плода (кордоцентез) көрсетілетін қызмет 13 500 14 850
Качественное определение химерного гена bcr-abl методом ПЦР көрсетілетін қызмет 18 000 19 800
Качествественное и количественное определение гликозаминогликанов в моче при мукополисахаридозах. көрсетілетін қызмет 24 700 27 170
Квантифероновый тест (TB-Gold) көрсетілетін қызмет 17 100 18 810
Количественное определение антител к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM) көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Количественное определение химерного гена bcr-abl методом ПЦР көрсетілетін қызмет 29 100 32 010
Лекарственный мониторинг вальпроевой кислоты көрсетілетін қызмет 5 400 5 940
Лекарственный мониторинг гентамицина көрсетілетін қызмет 1 700 1 870
Лекарственный мониторинг карбомазепина көрсетілетін қызмет 4 100 4 510
Лекарственный мониторинг метотрексата көрсетілетін қызмет 6 200 6 820
МАР-тест  көрсетілетін қызмет 5 900 6 490
Микоплазма пневмони Ig G көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Микоплазма пневмони IgМ көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Микроскопическое исследование мазка из уретры көрсетілетін қызмет 700 770
Микроскопия мазка на демодекоз көрсетілетін қызмет 600 660
Микроскопия мазка на патогенные грибы көрсетілетін қызмет 600 660
Микроскопия мазка на чесоточный клещ көрсетілетін қызмет 600 660
Молекулярно-генетическое исследование микроделеции в У-хромосоме көрсетілетін қызмет 14 600 16 060
Молекулярно-цитогенетическое исследование с использованием ДНК-зондов (ФИШ-метод) некультивируемых к көрсетілетін қызмет 78 600 86 460
Обнаружение Candida spp. в биологическом материале методом ПЦР көрсетілетін қызмет 1 800 1 980
Обнаружение Chlamydia spp. в биологическом материале методом ПЦР көрсетілетін қызмет 2 400 2 640
Обнаружение Gardnerella vaginalis в биологическом материале методом ПЦР көрсетілетін қызмет 1 800 1 980
Обнаружение LE-клеток крови ручным методом көрсетілетін қызмет 800 880
Обнаружение Mycoplasma genitalium в биологическом материале методом ПЦР көрсетілетін қызмет 1 900 2 090
Обнаружение Mycoplasma hominis в биологическом материале методом ПЦР көрсетілетін қызмет 2 100 2 310
Обнаружение Mycoplasma hominis и genitalium в биологическом материале методом ПЦР көрсетілетін қызмет 3 200 3 520
Обнаружение Neisseria gonorrhea в биологическом материале методом ПЦР көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Обнаружение Toxoplasma gondii в биологическом материале методом ПЦР качественное көрсетілетін қызмет 2 500 2 750
Обнаружение Toxoplasma gondii в биологическом материале методом ПЦР количественное көрсетілетін қызмет 4 500 4 950
Обнаружение Trichomonas vaginalis в биологическом материале методом ПЦР көрсетілетін қызмет 2 100 2 310
Обнаружение Ureaplasma urealyticum в биологическом материале методом ПЦР көрсетілетін қызмет 2 100 2 310
Обнаружение вирус простого герпеса 1 и 2 типов в биологическом материале методом ПЦР качественное көрсетілетін қызмет 2 100 2 310
Обнаружение вирус простого герпеса 1 и 2 типов в биологическом материале методом ПЦР количественное көрсетілетін қызмет 4 000 4 400
Обнаружение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР качественное көрсетілетін қызмет 4 500 4 950
Обнаружение вируса папилломы человека в биологическом материале методом ПЦР качественное көрсетілетін қызмет 2 300 2 530
Обнаружение вируса папилломы человека в биологическом материале методом ПЦР количественное көрсетілетін қызмет 2 300 2 530
Обнаружение вируса Эпштейн - Барра (ВПГ-IV) в биологическом материале методом ПЦР качественное көрсетілетін қызмет 3 300 3 630
Обнаружение плазмодиума малярии/ малярийные паразиты («толстая капля») көрсетілетін қызмет 800 880
Обнаружение РНК вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР качественное көрсетілетін қызмет 5 000 5 500
Обнаружение скрытой крови в кале көрсетілетін қызмет 300 330
Обнаружение Т-лимфотропного вируса в биологическом материале методом ПЦР көрсетілетін қызмет 10 800 11 880
Обнаружение цитомегаловируса (ВПГ-V) вкөрсетілетін қызметкөрсетілетін қызмет 2 100 2 310
Обнаружение цитомегаловируса (ВПГ-V) в биологическом материале методом ПЦР количественное көрсетілетін қызмет 4 000 4 400
Обнаружение яиц гельминтов и простейших в кале ручным методом көрсетілетін қызмет 1 700 1 870
Общий анализ крови (24 параметра) көрсетілетін қызмет 900 990
Общий анализ крови (34 параметра) (применение инновацинных технологий на основе проточной цитометрии көрсетілетін қызмет 1 400 1 540
Общий анализ ликвора көрсетілетін қызмет 1 500 1 650
Онкоцитология мазков - отпечатков с вульвы көрсетілетін қызмет 1 700 1 870
Опеределение вируса Эпштейн - Барра (ВПГ-IV) в биологическом материале методом ПЦР количественное көрсетілетін қызмет 4 800 5 280
Определени фенотипа в ID-картах RhD + Phenotype көрсетілетін қызмет 3 700 4 070
Определение uNGAL теста в моче көрсетілетін қызмет 14 800 16 280
Определение "C" реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови количественно көрсетілетін қызмет 700 770
Определение "decoy"-клеток при полиомо-вирусной инфекции көрсетілетін қызмет 4 400 4 840
Определение 11 мутаций при муковисцидозе көрсетілетін қызмет 18 000 19 800
Определение 17 аутосомных маркеров хромосом человека в ДНК молекулярно-генетический методом көрсетілетін қызмет 73 000 80 300
Определение C-пептида в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Определение Ig M к капсидному антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 1 800 1 980
Определение Ig A к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Определение Ig A к Mycoplasma hominis в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 1 800 1 980
Определение Ig A к Ureaplasma urealyticum в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 1 800 1 980
Определение Ig E в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Определение Ig G к ​​Ascaris lumbricoides (аскаридоз) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 2 900 3 190
Определение Ig G к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Определение Ig G к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Определение Ig G к Mycoplasma hominis в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 1 800 1 980
Определение Ig G к Opisthorchis felineus и Opisthorchis viverrini (описторхоз) в сыворотке крови ИФА көрсетілетін қызмет 2 400 2 640
Определение Ig G к Toxocara canis (токсокароз) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 1 800 1 980
Определение Ig G к Trichinella spiralis (трихинеллез) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 1 800 1 980
Определение Ig G к Ureaplasma urealyticum в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Определение Ig G к капсидному антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 1 800 1 980
Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Определение Ig G к ядерному антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Определение Ig M к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Определение Ig M к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Определение Ig M к Opisthorchis felineus и Opisthorchis viverrini (описторхоз) в сыворотке крови ИФА көрсетілетін қызмет 2 400 2 640
Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 2 600 2 860
Определение Neisseria gonoreu в биологическом материале в реакции иммунофлюоресценции (РИФ) көрсетілетін қызмет 1 300 1 430
Определение S100 в биологическом материале методом иммунохемилюминисценции көрсетілетін қызмет 6 700 7 370
Определение авидности Ig G к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови методом иммунохемилю көрсетілетін қызмет 3 000 3 300
Определение авидности Ig G/M к цитомегаловирусу (ВПГ-VI) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 5 200 5 720
Определение авидности антител к вирусам простого герпеса 1/2 типа (ВПГ-I,II) в сыворотке крови ИФА-м көрсетілетін қызмет 1 500 1 650
Определение аденовируса в кале көрсетілетін қызмет 1 000 1 100
Определение адренокортикотропный гормон (АКТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет 2 600 2 860
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализато көрсетілетін қызмет 600 660
Определение активности протеина C в плазме крови на анализаторе көрсетілетін қызмет 3 800 4 180
Определение активности протеина S в плазме крови на анализаторе көрсетілетін қызмет 3 600 3 960
Определение активности фактора Виллебранда в плазме крови на анализаторе көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет 500 550
Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет 500 550
Определение амилазы панкреатической в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет 700 770
Определение анти Мюллерова гормона в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 6 400 7 040
Определение анти-фосфолипидных антител класса IgG ИФА-методом көрсетілетін қызмет 4 000 4 400
Определение анти-фосфолипидных антител класса IgM ИФА-методом көрсетілетін қызмет 4 000 4 400
Определение антигенов по системе ABO/Rh и прямого антиглобулинового теста новорожденным в ID-картах көрсетілетін қызмет 3 800 4 180
Определение антинуклеарных аутоантител (ANA) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 4 100 4 510
Определение антиовариальных антител в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 3 900 4 290
Определение антиспермальных антител (Sperm Antibodi) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет 4 000 4 400
Определение антистрептолизина "O" в сыворотке крови количественно на анализаторе көрсетілетін қызмет
1 300 1 430
Определение антител к Chlamydia trachomatis в биологическом материале в реакции иммунофлюоресценции көрсетілетін қызмет
1 300 1 430
Определение антител к Echinococcus (эхинококкоз) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет
1 800 1 980
Определение антител к Gardnerella vaginalis в биологическом материале в реакции иммунофлюоресценции көрсетілетін қызмет
1 300 1 430
Определение антител к HВе антигену көрсетілетін қызмет 2 000 2 200
Определение антител к Mycoplasma hominis в биологическом материале в реакции иммунофлюоресценции көрсетілетін қызмет
1 300 1 430
Определение антител к RNP70 в сыворотке крови ИФА-методом (новые технологии 2014) көрсетілетін қызмет
4 100 4 510
Определение антител к Trichomonas vaginalis в биологическом материале в реакции иммунофлюоресценции көрсетілетін қызмет
1 300 1 430
Определение антител к Ureaplasma urealyticum в биологическом материале в реакции иммунофлюоресценции көрсетілетін қызмет
1 300 1 430
Определение антител к двуспиральной (неденатурированной) ДНК в сыворотке крови ИФА-методом (новые те көрсетілетін қызмет
4 100 4 510
Определение антител к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесце көрсетілетін қызмет
5 000 5 500
Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 800 1 980
Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 700 1 870
Определение антител к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет
4 100 4 510
Определение антител класса G к Scl-70 в сыворотке крови ИФА-методом (новые технологии 2014) көрсетілетін қызмет
4 100 4 510
Определение антител класса G к Sm в сыворотке крови ИФА-методом (новые технологии 2014) көрсетілетін қызмет
4 100 4 510
Определение антител класса G к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови методом иммунохеми көрсетілетін қызмет
1 800 1 980
Определение антител класса G к возбудителю краснухи в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценци көрсетілетін қызмет
1 800 1 980
Определение антител класса G к кардиолипину в сыворотке крови ИФА-методом (новые технологии 2014) көрсетілетін қызмет
4 100 4 510
Определение антител класса IgA к эндомизию (ЕМА) көрсетілетін қызмет
11 500 12 650
Определение антител класса IgG IgA IgM к β2гликопротеину1 көрсетілетін қызмет 6 600 7 260
Определение антител класса M к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминисце көрсетілетін қызмет
2 400 2 640
Определение антител класса M к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови методом иммунохеми көрсетілетін қызмет
1 800 1 980
Определение антител класса M к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I,II) в сыворотке крови ИФА- көрсетілетін қызмет
1 400 1 540
Определение антител класса M к возбудителю краснухи в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценци көрсетілетін қызмет
1 800 1 980
Определение антител класса M к кардиолипину в сыворотке крови ИФА-методом (новые технологии 2014) көрсетілетін қызмет
4 100 4 510
Определение антитромбина III в плазме крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
1 200 1 320
Определение аполипопротеина A в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
1 000 1 100
Определение аполипопротеина B в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
1 000 1 100
Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет 500 550
Определение аутоантител к группе крови и резус фактору көрсетілетін қызмет
2 300 2 530
Определение АФП (альфафетопротеин) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
2 900 3 190
Определение белка Бен-Джонса методом электрофореза көрсетілетін қызмет
19 100 21 010
Определение белковых фракций в сыворотке крови с разделением В1-В2 көрсетілетін қызмет
3 400 3 740
Определение ванилилминдальной кислоты (ВМК) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет
5 900 6 490
Определение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР количественное көрсетілетін қызмет
10 800 11 880
Определение вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР количественное көрсетілетін қызмет 13 800 15 180
Определение вируса герпеса в биологическом материале в реакции иммунофлюоресценции көрсетілетін қызмет
1 400 1 540
Определение витамина B 12 методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 800 1 980
Определение витамина D в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
4 500 4 950
Определение волчаночного антикоагулянта (LA1/LA2) в плазме крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
2 300 2 530
Определение времени кровотечения ручным методом көрсетілетін қызмет
400 440
Определение времени свертывания крови ручным методом көрсетілетін қызмет
200 220
Определение гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет 500 550
Определение гаплогруппы ДНК по 17 аллелям молекулярно-генетический методом көрсетілетін қызмет
28 100 30 910
Определение гаптоглобина в крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
900 990
Определение генотипа вируса гепатита C методом ПЦР көрсетілетін қызмет
9 600 10 560
Определение генотипа вируса папилломы человека в биологическом материале методом ПЦР көрсетілетін қызмет
5 000 5 500
Определение гликозилированного гемоглобина в крови на анализаторе 2700 көрсетілетін қызмет
2 800 3 080
Определение глюкозы в капилярной крови көрсетілетін қызмет
500 550
Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
500 550
Определение гомоцистеина в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции көрсетілетін қызмет
8 600 9 460
Определение групповой и резус принадлежности в ID-картах ABO/D + Reverse Grouping и Скрининг антиэри көрсетілетін қызмет
4 100 4 510
Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами (цоликлонами) көрсетілетін қызмет
1 900 2 090
Определение группы крови прямой и резус фактора көрсетілетін қызмет
2 300 2 530
Определение группы крови, резус фактора и наличие антител көрсетілетін қызмет
2 300 2 530
Определение ГСПГ (глобулинсвязывающий половой гормон) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесцен көрсетілетін қызмет
2 600 2 860
Определение дегидроэпиандростерона (ДГЭА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 800 1 980
Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
500 550
Определение желчных пигментов в моче көрсетілетін қызмет
300 330
Определение иммуноглобулина A көрсетілетін қызмет
900 990
Определение иммуноглобулина G көрсетілетін қызмет
900 990
Определение иммуноглобулина M көрсетілетін қызмет
900 990
Определение ингибитора к фактору IX в плазме крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
5 100 5 610
Определение ингибитора к фактору VIII в плазме крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
5 100 5 610
Определение инсулина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 700 1 870
Определение кальцитонина в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции көрсетілетін қызмет
5 500 6 050
Определение кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
500 550
Определение кетоновых тел в моче на анализаторе көрсетілетін қызмет
200 220
Определение количественного D - димер в плазме крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
3 300 3 630
Определение компонентов комплимента C3 в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
1 400 1 540
Определение компонентов комплимента C4 в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
1 400 1 540
Определение концентрации такролимуса в сыворотке крови көрсетілетін қызмет 10 300 11 330
Определение концентрации циклоспорина в сыворотке крови көрсетілетін қызмет
10 300 11 330
Определение кортизола в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 700 1 870
Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
500 550
Определение креатинфосфокиназы фракция МВ (КФК-МВ) в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет 700 770
Определение лактата (молочной кислоты) в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
500 550
Определение лактатдегидрогиназы (ЛДГ) в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
500 550
Определение ЛГ (лютеинизирующий гормон) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 700 1 870
Определение липазы в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
700 770
Определение липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
700 770
Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
900 990
Определение магния (Mg) в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
500 550
Определение микроальбумина в моче ИФА-методом көрсетілетін қызмет
2 600 2 860
Определение минимальной резидуальной болезни при хроническом миелолейкозе молекулярно-генетическим м көрсетілетін қызмет
33 700 37 070
Определение миоглобина в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
1 700 1 870
Определение митохондриальных аутоантител (AMA M2) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет
4 100 4 510
Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
500 550
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
500 550
Определение мутации V617F гена Jak2 көрсетілетін қызмет
33 700 37 070
Определение мутаций гена LMNB1 при лейкодистрофии в ДНК молекулярно-генетический методом көрсетілетін қызмет
106 700 117 370
Определение мутаций гена MLD при миопатии Дюшенна в ДНК молекулярно-генетический методом көрсетілетін қызмет
118 000 129 800
Определение мутаций гена SMN при спинальной мышечной амиотрофии в ДНК молекулярно-генетический метод көрсетілетін қызмет
106 700 117 370
Определение мутаций генов CLCN1, KCNJ2 при миопатии Томсона в ДНК молекулярно-генетический методом көрсетілетін қызмет
106 700 117 370
Определение мутаций генов при синдроме Ди Джордже молекулярно-генетическим методом көрсетілетін қызмет
118 000 129 800
Определение на наличие белка р-24 (антигена ВИЧ) и суммарных антител к ВИЧ көрсетілетін қызмет
2 000 2 200
Определение нейрон - специфической энолазы (NSE) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
2 400 2 640
Определение ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки крови (НЖСС) на анализаторе көрсетілетін қызмет
800 880
Определение норовируса в кале көрсетілетін қызмет
1 000 1 100
Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
500 550
Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
600 660
Определение общего ПСА (простат-специфический антиген) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесце көрсетілетін қызмет
1 700 1 870
Определение общего тироксина (T4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 300 1 430
Определение общего трииодтиронина (T3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 300 1 430
Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
500 550
Определение онкомаркера немелкоклеточного рака легкого (CYFRA 21-1) в сыворотке крови методом иммуно көрсетілетін қызмет
3 700 4 070
Определение опухолевого антигена (СА 125) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
2 300 2 530
Определение опухолевого антигена (СА 15-3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
2 500 2 750
Определение опухолевого антигена (СА 19-9) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
2 300 2 530
Определение опухолевого антигена (СА 72-4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
2 300 2 530
Определение опухолевого маркера мелкоклеточного рака (Pro-GRP) в сыворотке крови методом иммунохемил көрсетілетін қызмет
5 000 5 500
Определение опухолевого маркера рака яичников (НЕ-4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценц көрсетілетін қызмет
6 500 7 150
Определение осмолярности крови на анализаторе көрсетілетін қызмет 1 400 1 540
Определение осмолярности мочи на анализаторе көрсетілетін қызмет
1 400 1 540
Определение осмотической резистентности эритроцитовкрови ручным методом көрсетілетін қызмет
700 770
Определение остеокальцина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
2 300 2 530
Определение паратиреоидного гормона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
2 800 3 080
Определение плацентарного фактора роста для прогноза преэкламасии көрсетілетін қызмет
11 200 12 320
Определение полиморфизмов в гене интерлейкина - IL-28B (прогностический фактор эффективности лечения көрсетілетін қызмет
20 600 22 660
Определение прогестерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 700 1 870
Определение прокальцитонина көрсетілетін қызмет
5 900 6 490
Определение пролактина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 700 1 870
Определение протромбинового времени с последующим расчетом ПТИ и международного нормализованного отн көрсетілетін қызмет
600 660
Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
600 660
Определение ракового эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
2 500 2 750
Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови количественно на анализаторе көрсетілетін қызмет
700 770
Определение резус фактора плода в крови матери молекулярно-генетический методом көрсетілетін қызмет
21 600 23 760
Определение ротовируса в кале көрсетілетін қызмет
1 400 1 540
Определение свободного ПСА (F-простат-специфический антиген) в сыворотке крови методом иммунохемилюм көрсетілетін қызмет
2 000 2 200
Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 500 1 650
Определение свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 500 1 650
Определение соматотропного гормона (СТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции көрсетілетін қызмет
2 600 2 860
Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом көрсетілетін қызмет
1 000 1 100
Определение субклассов Ig G с использованием ID-карт көрсетілетін қызмет
5 500 6 050
Определение суммарных антител к Giardia intestinalis (лямблиоз) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет
2 500 2 750
Определение суммарных антител к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминисц көрсетілетін қызмет
2 400 2 640
Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминисц көрсетілетін қызмет
2 000 2 200
Определение суммарных антител к Helicobacter pylori (HP) в сыворотке крови ИФА-методом көрсетілетін қызмет
3 800 4 180
Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции көрсетілетін қызмет
4 100 4 510
Определение суммарных антител к циклическим цитруллиновым пептидам (АЦПП) в сыворотке крови (новые т көрсетілетін қызмет
4 600 5 060
Определение тестостерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 700 1 870
Определение тиреоглобулина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 300 1 430
Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 400 1 540
Определение титра антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса в ID-картах көрсетілетін қызмет
8 300 9 130
Определение трансферина в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
700 770
Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
500 550
Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
600 660
Определение тропонина (количественный метод) көрсетілетін қызмет
1 900 2 090
Определение фактора IX в плазме крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
3 100 3 410
Определение фактора V в плазме крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
3 100 3 410
Определение фактора VII в плазме крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
3 100 3 410
Определение фактора VIII в плазме крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
3 100 3 410
Определение ферритина в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции көрсетілетін қызмет
1 700 1 870
Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
600 660
Определение фолатов методом иммунохемилюминисценции көрсетілетін қызмет
2 300 2 530
Определение фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 700 1 870
Определение фосфора (P) в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
500 550
Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесц көрсетілетін қызмет
1 900 2 090
Определение церулоплазмина в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
1 300 1 430
Определение цистатина (оценка клубочковой фильтрации) көрсетілетін қызмет
2 000 2 200
Определение цитомегаловируса (ВПГ-V) в биологическом материале в реакции иммунофлюоресценции көрсетілетін қызмет
1 400 1 540
Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе көрсетілетін қызмет
500 550
Определение эстрадиола в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции көрсетілетін қызмет
1 700 1 870
Переливание компонентов и препаратов донорской крови көрсетілетін қызмет
4 800 5 280
Подсчет лейкоцитарной формулы көрсетілетін қызмет
500 550
Подсчет миелограммы и характеристика костно-мозгового кроветворения ручным методом көрсетілетін қызмет
6 700 7 370
Подсчёт ретикулоцитов крови ручным методом көрсетілетін қызмет
900 990
Подсчёт тромбоцитов в крови ручным методом көрсетілетін қызмет
1 000 1 100
Полиморфизм генов системы свертывания крови көрсетілетін қызмет
39 400 43 340
Постановка реакции Вассермана в сыворотке крови ручным методом көрсетілетін қызмет
2 300 2 530
Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом көрсетілетін қызмет
600 660
Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез көрсетілетін қызмет
1 200 1 320
Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез көрсетілетін қызмет
1 000 1 100
Предрасположенность к развитию ИБС, инфаркта миокарда, ишемического инстульта көрсетілетін қызмет
23 700 26 070
Предрасположенность к развитию остеопороза, непереносимость лактозы көрсетілетін қызмет
23 700 26 070
Предрасположенность к артериальной гипертензии көрсетілетін қызмет
34 600 38 060
Предрасположенность к развитию дегенерации сетчатки көрсетілетін қызмет
9 000 9 900
Предрасположенность к развитию рака молочной железы и яичников көрсетілетін қызмет
48 800 53 680
Предрасположенность к развитию сахарного диабета 2-го типа и ожирения көрсетілетін қызмет
23 700 26 070
Предрасположенность к тромбофилии - расширенная панель (11 генов) көрсетілетін қызмет
79 400 87 340
Предрасположенность к тромбофилии - стандарт (8 генов) көрсетілетін қызмет
57 600 63 360
Предрасположенность к тромбофилии - фолатный обмен (3 гена) көрсетілетін қызмет
21 800 23 980
Проба на индивидуальную совместимость крови донора и реципиента по АВО антигенам на плоскости и Rh-а көрсетілетін қызмет
2 000 2 200
Проба Реберга на анализаторе көрсетілетін қызмет
1 400 1 540
Пробы на индивидуальную совместимость крови донора и реципиента в ID-картах LISS/Coombs +Enzyme Test көрсетілетін қызмет
3 800 4 180
Проведение HLA-типирования крови 2 класса молекулярно-генетический методом көрсетілетін қызмет
52 000 57 200
Риноцитограмма көрсетілетін қызмет
1 500 1 650
Риск приема гормональных контрацептивов (2 точки) көрсетілетін қызмет
14 500 15 950
Риск рака молочной железы и рака яичников -BRCA 1-4 мутации көрсетілетін қызмет
61 800 67 980
Риск рака молочной железы и рака яичников -BRCA 2-1 мутации көрсетілетін қызмет
16 700 18 370
Скрининг антиэритроцитарных антител в прямом тесте Кумбса в ID -картах LISS-COOMBS или ID-картах Coo көрсетілетін қызмет
2 500 2 750
Скрининг аутоиммунного поражения печени (АГМА, АМА, АПКЖ, LKM, АНФ) көрсетілетін қызмет
17 800 19 580
Скрининг целиакии (антитела IgA к глиадину и к тканевой трансглутаминазе) көрсетілетін қызмет
8 700 9 570
Тест на толерантность к глюкозе на анализаторе көрсетілетін қызмет
1 000 1 100
Триптаза на анализаторе көрсетілетін қызмет
4 600 5 060
Фармакогенетика "Индивидуальный подбор дозы варфарина полиморфизм в генах - VKORC1, CYP2C9)" көрсетілетін қызмет
30 200 33 220
Хеликобактер в кале көрсетілетін қызмет
1 600 1 760
Целиакия IgA (новые технологии 2013) көрсетілетін қызмет
4 800 5 280
Целиакия IgG (новые технологии 2013) көрсетілетін қызмет
4 800 5 280
Цитологические исследование эндоскопического материала (бронхо- эзофаго- гастро- дуодено- лапаро- ре көрсетілетін қызмет
2 000 2 200
Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе, Папаниколау, Diff-Qwik, Май-Грюнвальд көрсетілетін қызмет
4 000 4 400
Цитологическое исследование биологических жидкостей: содержимого кист, из полости матки, серозных по көрсетілетін қызмет
2 300 2 530
Цитологическое исследование мазков гастроскопии на хеликобактер көрсетілетін қызмет
900 990
Цитологическое исследование отделяемых из молочных желез көрсетілетін қызмет
900 990
Цитологическое исследование содержимого пунктатов опухолей, диагностической пункционной биопсии опух көрсетілетін қызмет
2 000 2 200
Цитологическое исследование стеклопрепаратов, окрашенных методом Папаниколау көрсетілетін қызмет
3 600 3 960
Цитохимическое исследование көрсетілетін қызмет
2 300 2 530
Электролиты в крови (калий, натрий, кальций ион.) на анализаторе көрсетілетін қызмет
1 400 1 540
Электролиты в моче (калий, натрий, кальций ион.) на анализаторе көрсетілетін қызмет
1 400 1 540
Электрофорез белков (иммунотипирование/иммунофиксация) көрсетілетін қызмет
13 500 14 850
Электрофорез белков (методом капиллярофореза - скрининг) көрсетілетін қызмет
3 300 3 630
Электрофорез белков (определение фракций гемоглобина в крови) көрсетілетін қызмет
5 000 5 500
Электрофорез белков (скрининг белковых фракций мочи методом капиллярного электрофореза с количествен көрсетілетін қызмет
19 400 21 340
Электрофорез белков крови (Определение содержания альфа-2 макроглобулина) көрсетілетін қызмет
4 100 4 510
Электрофорез белков крови (скрининг парапротеинемии "Пентавалентный скрининг") көрсетілетін қызмет
10 800 11 880
Электрофорез белков крови (скрининг парапротеинемии и иммунофиксация) көрсетілетін қызмет
24 400 26 840
ПЦР ВИЧ көрсетілетін қызмет
10 830 11 910
ПЦР Гепатит В көрсетілетін қызмет
10 830 11 910
ПЦР Гепатит С көрсетілетін қызмет
10 830 11 910