Қабылдауға жазылу:
      +7 (7172) 62-11-00
   


ҰЛТТЫҚ НЕЙРОХИРУРГИЯ ОРТАЛЫҒЫ

Резидентураға қабылдау ережелері

Резидентураға қабылдау рәсімі

            Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығымен бекітілген резидентураға қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес "Ұлттық нейрохирургия орталығы" АҚ келесі резидентура бағдарламалары бойынша оқуға түсуге ниет білдірген адамдардың құжаттарын қабылдайды.

- Нейрохирургия ересектер, балалар-4 жыл;

- Ересек Неврология, балалар-2 жыл.

  1. Жалпы талаптар  

1.1 резидентура тыңдаушыларының контингентін қалыптастыру мемлекеттік білім беру тапсырысын орындау, сондай-ақ білім алушылардың өз қаражаты және өзге де көздер есебінен оқытуға ақы төлеу арқылы жүзеге асырылады.

1.2 Қазақстан Республикасының азаматтарына мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға құқық беріледі.

1.3 шетел азаматтарын резидентурада оқыту ақылы негізде жүзеге асырылады.

1.4 шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен танылады немесе нострификацияланады.

1.5 Азаматтарды қоғамның резидентурасына қабылдау түсу емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

2.     Резидентураға түсушілерді қабылдау тәртібі және оларға қойылатын талаптар

2.1 резидентураға жоғары білім мен интернатураның білім беру бағдарламаларын меңгерген адамдар қабылданады.

2.2 құжаттарды қабылдау және түсу емтихандарын өткізуді ұйымдастыру үшін қабылдау комиссиясы құрылады.

2.3 Қабылдау комиссиясы:

1) түсушілерге жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларының таңдаулы тобының мәселелері бойынша консультация беру, түсу емтиханының рәсімімен танысу;

2) түсушілердің құжаттарын қабылдауды және тексеруді ұйымдастыру;

3) білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтиханын өткізуді ұйымдастыру.

2.4 қоғамның резидентурасына түсетін тұлғалар тізбеге сәйкес құжаттарды тапсырады

http://www.neuroclinic.kz/for_specialists/Education/rezidentrura/postuplenie-v-rezidenturu/perechen-dokumentov/

     3. Түсу емтихандарын өткізу тәртібі мен нысандары

  3.1 резидентураға түсетін адамдар білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханын тапсырады.

3.2 білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханын қоғам дербес жүргізеді. Түсуші қоғамда жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламасы бойынша түсу емтиханын тапсырады.

3.3 қоғамның резидентурасына түсу емтихандарына интернатура (GPA) қорытындылары бойынша үлгерімнің орташа балы 2,33-тен төмен емес тұлғалар жіберіледі.

3.4 мамандық бойынша түсу емтихандарын қоғам өткізу кестесіне сәйкес ауызша/жазбаша нысанда өткізеді.

3.5 түсу емтихандарының нәтижелері олар өткізілген күні жарияланады.

3.6 түсу емтихандарын тапсыру жылы оларды қайта тапсыруға жол берілмейді.

3.7 емтихан комиссиясы түсу емтихандарының нәтижелері бойынша конкурс негізінде әрбір үміткер бойынша шешім шығарады.

3.8 түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлғалардың өтініштерін қарау үшін апелляциялық комиссия құрылады.

3.9 апелляцияға өтінішті резидентураға түсетін адам апелляциялық комиссия төрағасының атына береді. Өтініш түсу емтиханының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады және өтініш берілген күннен бастап бір күн ішінде қаралады.

                              4.    Резидентураға қабылдау

4. 1 резидентураға қабылдау Қабылдау комиссиясының хаттамасы негізінде жүзеге асырылады, Қоғам басшысының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығымен бекітіледі.

4.2 қоғамның резидентурасына түсу емтиханының ең жоғары балын, бірақ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға – кемінде 75 балл, ақылы негізде оқуға – кемінде 70 балл жинаған адамдар қабылданады.

4.3 қабылдау кезінде басым құқыққа түсетін конкурстық балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда ағылшын тілі бойынша тест тапсыру туралы сертификаты бар тұлғалар алады, содан кейін олардың таңдаған мамандығының бейініне сәйкес келетін ғылыми жетістіктері ескеріледі: ғылыми жарияланымдар, оның ішінде рейтингтік ғылыми басылымдарда; ғылыми стипендиялар, гранттар беру туралы сертификаттар; ғылыми конференциялар мен конкурстарға қатысу және т. б.

5. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен оқуға қабылдау

5.1. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша конкурсқа қатысу үшін жергілікті бюджет қаражаты есебінен оқуға түсушілер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мерзімдерде қоғамға береді:

1) көрсетілген құжаттар http://www.neuroclinic.kz/for_specialists/Education/rezidentrura/postuplenie-v-rezidenturu/perechen-dokumentov/

2) балдары көрсетілген түсу емтиханын тапсыру туралы үзінді көшірме.