Қабылдауға жазылу:
      +7 (7172) 62-11-00
      +7 701 062-11-00


ҰЛТТЫҚ НЕЙРОХИРУРГИЯ ОРТАЛЫҒЫ

Резидентураға қабылдау ережелері

Резидентураға түсушілерді алдын ала іріктеу рәсімі

               

    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығымен бекітілген резидентураға қабылдаудың үлгілік ережелеріне сәйкес «Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ 2021 жылғы 5-23 шілде аралығында келесі резидентура бағдарламаларына қатысуға ниет білдірген адамдар үшін құжаттарды қабылдайды.

- нейрохирургия ересектердің,  балалардың - 4 жыл;

- неврология ересектердің, балалардың - 2 жыл.

Оқу үшін «Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ-да резидентураның «Білім-резидентура» бөлімінде онлайн режимінде өтініш беруге болады   http://www.neuroclinic.kz/for_specialists/Education/online/


    1. Жалпы талаптар

1.1. Резидентура студенттерінің контингентін қалыптастыру мемлекеттік білім беру тапсырысын, сонымен қатар студенттер мен басқа да көздер есебінен төленеді.

1.2 Қазақстан Республикасының азаматтарына мемлекеттік білім тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу құқығы беріледі.

1.3 Шетел азаматтарын резидентурада оқыту ақылы негізде жүзеге асырылады.

1.4 Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес танылады немесе нострификацияланады.

1.5 Қоғамды резиденттікке қабылдау азаматтарды қабылдау емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

2. Резидентураға үміткерлерге қабылдау тәртібі мен талаптары

2.1 Жоғары білім және интернатураның білім беру бағдарламаларын игерген адамдар резидентураға қабылданады.

2.2 Құжаттарды қабылдау және түсу емтихандарын ұйымдастыру үшін қабылдау комиссиясы құрылады.

2.3 Қабылдау комиссиясы:

1) талапкерлерге жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларының таңдаулы тобының мәселелері бойынша кеңес беру, түсу емтихандарының тәртібімен танысу;

2) алынған құжаттарды қабылдауды және тексеруді ұйымдастыру;

3) білім беру бағдарламалары топтарына түсу емтихандарын ұйымдастыру.

2.4 Қоғамның резиденттігіне кіретін адамдар http://www.neuroclinic.kz/kz/for_specialists/Education/rezidentrura/postuplenie-v-rezidenturu/perechen-dokumentov/index.php тізіміне сәйкес құжаттарды ұсынады.

2.5 Резидентураға құжаттарды қабылдау кезінде білім беру бөлімі тиісті резиденттік бағдарламаны игеру үшін қажетті алғышарттар үшін тағылымдамадан өткендігі туралы сертификаттың қолданылуын тексереді.

2.6 Қажетті алғышарттар болмаған жағдайда, абитуриентке оларды ақылы негізде игеруге рұқсат етіледі.

2.7 Резидентураның тиісті білім беру бағдарламасын игеру үшін қажетті алғышарттардың тізбесін Қоғам дербес анықтайды.

 

3. Оқуға түсу емтихандарының тәртібі мен нысандары

 3.1 Резидентураға түсетін адамдар білім беру бағдарламалары тобына түсу емтихандарын тапсырады.

3.2 Оқу бағдарламалары тобына түсу емтихандарын Қоғам дербес өткізеді. Үміткер Қоғамдағы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламасына қабылдау емтиханын тапсырады.

3.3 Қоғамның резидентурасына кіру емтихандарына орташа GPA балы 2,33-тен кем емес адамдар жіберіледі.

3.4 Мамандыққа түсу емтихандарын кесте бойынша ауызша / жазбаша түрде өткізеді.

3.5 Оқуға түсу емтихандарының нәтижелері олар өткізілген күні жарияланады.

3.6. Оқуға түсу емтихандарын олар өткен жылы қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

3.7 Емтихан комиссиясы әр үміткер бойынша конкурс негізінде түсу емтихандарының нәтижелері бойынша шешім қабылдайды.

3.8 Түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспейтін жеке тұлғалардың өтініштерін қарау үшін апелляциялық комиссия құрылады.

3.9 Апелляцияға өтінішті резиденттікке кірген адам апелляциялық комиссия төрағасының атына береді. Өтінімдер қабылдау емтиханының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады және өтініш берілген күннен бастап бір күн ішінде қаралады.

4. Резидентураға қабылдау

4.1 Резидентураға қабылдау Қоғам басшысының немесе оның міндеттерін орындайтын адамның бұйрығымен бекітілген қабылдау комиссиясының хаттамасының негізінде жүзеге асырылады.

4.2. Оқуға түсу емтихандарының ең жоғарғы балы, бірақ 75 баллдан кем емес, мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға, 70 баллдан кем емес, ақылы негізде оқуға қабылданған адамдар Қоғамның резидентурасына қабылданады.

4.3 Оқуға түсуге басым құқық алған конкурстық ұпайлардың бірдей көрсеткіштері болған жағдайда, ағылшын тілінде тест тапсырғаны туралы сертификаты бар адамдар қабылданады, сол кезде олардың таңдаған мамандығының бейініне сәйкес келетін ғылыми жетістіктері ескеріледі: ғылыми жарияланымдар, оның ішінде ғылыми журналдарда; ғылыми стипендиялар, гранттар беру туралы сертификаттар; ғылыми конференциялар мен конкурстарға қатысқаны үшін дипломдар / дипломдар және т.б.

5. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен оқуға қабылдау

5.1. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік білім беру тапсырысына қатысу үшін үміткерлер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде Қоғамға ұсынады:

1) http://www.neuroclinic.kz/kz/for_specialists/Education/rezidentrura/postuplenie-v-rezidenturu/perechen-dokumentov/index.php көрсетілген құжаттар.

2) түсу емтиханы туралы баллдары көрсетілген үзінді көшірме.